Kustosiranje

Bioskop Kinopravda

Kino-sala za projekcije filmova je namenski uređena po najvišim standardima u Jugoslovenskoj kinoteci. Program je usredsređen na umetničke preglede i tematske celine, na retke antologijske filmove i video radove koji su nedavno restaurirani, kao i na programe koji će se ekskluzivno prikazivati posredstvom interneta. Filmske projekcije se prikazuju u analognom i digitalnom formatu visoke rezolucije, dok se odabrani antologijski filmovi projiciraju na 16mm formatu.

Galerija Kinopravda

Galerijski prostor u Jugoslovenskoj kinoteci namenjen je za izložbene aktivnosti, čiji će program povremeno dopunjavati serijale projekcija Kinopravda, dok će sa druge strane biti u potpunosti oličen u duhu nezavisne produkcije. Svrha ovog prostora je da se istražuje uloga filma u galerijskoj postavci, istovremeno projavljujući nove tehnološke dimenzije audio-vizuelne umetnosti.

  Istraživanje

  Stipendija za pisane radove i kustoski rad “Vlada Petrić”

  Stipendija za pisane radove i kustoski rad “Vlada Petrić”Stipendijski program je namenjen za pisce i kustose iz oblasti filmske umetnosti posredstvom kojeg mogu da vrše istraživanja i da razvijaju svoje projekte. Stipendija će se dodeljivati svake treće godine. Pored finansijskih sredstava, stipendija omogućava istraživaču pristup u arhivu Kinopravda Instituta, kao i zbirkama filmova i publikacija koje se nalaze u Harvardskoj filmkoj arhivi i Jugoslovenskoj kinoteci. Na kraju svog termina, stipendista-istraživač će održati predavanje, čitanje ili bilo koji drugi oblik javne prezentacije.

   Izdavaštvo

   Celokupna dela Vlade Petrića

   Celokupna dela Vlade Petrića, pisana tokom duge karijere kritičara, teoretičara, estetičara i istoričara filma, sabrana su u 15 tomova. U saradnji sa našim partnerima, tim saradnika aktivno radi na ovom kapitalnom izdavačkom i prevodilačkom poduhvatu, na engleskom i srpskom jeziku. Od prvih eseja napisanih tokom pedesetih godina XX veka, do poslednjih štampanih 2019. godine, spisateljski opus g. Petrića predstavlja životno delo jedne od najmarkantnijih ličnosti u razvoju filmskih nauka i umetnosti u svetu.