Petric Foundation

MISIJA

Zadužbina Vlade Petrića je posvećena promovisanju lika i dela svoga osnivača. Vlada Petrić (1928-2019) bio je profesor Henri Lus katedre za filmske studije na Univerzitetu Harvard i suosnivač Harvardskog filmskog arhiva. Misija Zadužbine usredsređena je na istraživanju pisanih dela g. Petrića iz oblasti filmske teorije, istorije i estetike, ali i umetnosti uopšte. Prema amanetu svoga zadužbinara, sudelujemo i u raznim aktivnostima iz sveta filmske umetnosti (izdavaštvo, izložbe, simpozijumi, istraživački projekti), te finansijski podržavamo festivale i filmske arhive. Sa posebnom pažnjom sprovodimo kulturnu politiku nabavke kojom će se nadograđivati Legat Vlade Petrića (Vlada Petric Collection) pri Harvardskom filmskom arhivu i Jugoslovenskoj kinoteci, što će budućim istraživačima omogućiti pristup materijalima od suštinskog značaja za njihov rad.

Upravni odbor

Aleksandar Lekić

Chairman

Nikola Jelovac

Co-Chairman

Katya Smirnofa

Board Member

John N. Lipsitz

Board Member