Kinopravda Institut je neprofitna organizacija, čija se misija ogleda u istraživanju raznovrsnih horizonata filmske umetnosti, njene prošlosti i budućnosti.

Institut je osnovan u okrilju Zadužbine Vlade Petrića iz Amerike, i kroz istraživačko-izdavačku delatnost predstavlja javnosti svoj delotvorni rad. Naše sedište je u Beogradu, pri Jugoslovenskoj kinoteci, gde osmišljavamo i razvijamo projekte na međunarodnom nivou.

Ime Kinopravda Institut potiče od  serijala kratkih filmova Kino-Pravda, čuvenog sovjetskog sineaste i teoretičara, Dzige Vertova. KINOPRAVDA je dvostruki omaž, jer se odnosi na lik i delo Vlade Petrića, legendarnog profesora filma na Univerzitetu Harvard, tačnije na njegovu knjigu Konstruktivizam u filmu, ključnom delu o Dzigi Vertovu na engleskom jeziku.

Više

Vlada Petrić

Biografija

Život i delo Vlade Petrića, profesora Henri Lus katedre za filmske studije na Univerzitetu Harvard; suosnivača Harvardskog filmskog arhiva.

Više

Bibliografija

Knjige, eseji i članci

Više

Filmografija

Filmovi, TV i video radovi

Više

Vesti

Obeležavamo tri godine od upokojenja Vlade Petrića

Radila sam kao asistent Vlade Petrića tokom njegovih kurseva na Harvardu. Ta predavanja su bila zaista izvrsna predstavljanja filma kao posebnog umetničkog medijuma, koji ne samo da je drugačiji od ostalih umetničkih formi, kao što su književnost i pozorište, nego suštinski drugačiji od drugih vizuelnih umetnosti, kao što je slikarstvo. Vlada se, na primer, posebno usredsredio na specifičnost filmskog medija da prikaže pokrete u pojedinim kadrovima kao i da ukaže na očigledan kontrast između različitih scena u sekvenci kako bi time naglasio formu i sadržaj.

Petrić je takođe znao da nesebično podeli sa svojim studentima impresivno i obimno znanje o filmovima iz različitih zemalja i perioda, ističući jedinstvene odlike svakog filma ponaosob koji je snimljen pod uticajem osobenog istorijskog konteksta u kome je nastao.

– Roberta Rider, 2.novembar 2022